Over de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Londen

De Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Londen is het diplomatieke aanspreekpunt van de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk, en maakt deel uit van de Belgische Ambassade.

De Diplomatieke Vertegenwoordiging behartigt alle bevoegdheden van de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk. Zo is Vlaanderen onder meer bevoegd voor onderwijs & onderzoek, kunst & cultuur, milieu & infrastructuur, landbouw & visserij, economie & werkgelegenheid.

Meer concreet zorgt de Diplomatieke Vertegenwoordiging voor rapportage over relevante politieke en andere ontwikkelingen in het ambtsgebied, overleg met Britse partners, het begeleiden van inkomende zendingen van Vlaamse ministers, parlementsleden en ambtenaren, evenals het organiseren of ondersteunen van initiatieven om de banden tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk te versterken.

De collega's van Flanders Investment & Trade staan specifiek in voor contacten met bedrijven voor handel en investeringen, en Toerisme Vlaanderen verzorgt de promotie van Vlaanderen als toeristische topbestemming. De drie Vlaamse diensten werken samen onder hetzelfde dak in Flanders House