Doe Mee Aan de Enquête ‘Vertrokken Nederlands'

  • 23 oktober 2018

De website Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch heeft als doel contacten te leggen tussen geëmigreerde Nederlanders, Vlamingen, Friezen enerzijds en onderzoekers anderzijds om gezamenlijk in kaart te brengen hoe de Nederlandse taal (en alle dialecten/variëteiten) en cultuur in den vreemde bewaard blijven of veranderen. 

De enquête ‘Vertrokken Nederlands’is bedoeld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect danwel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.       

De enquête wordt uitgevoerd door taalwetenschappers van het Meertens Instituut (een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur), in samenwerking met de Nederlandse Taalunie (de organisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal).

Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch (http://www.meertens.knaw.nl/vertrokken-nederlands/) en via de Facebookgroep Vertrokken Nederlands, waarvoor iedereen zich kan aanmelden: https://www.facebook.com/groups/373691686482941/.

Uw gegevens worden anoniem verwerkt en de informatie wordt alleen voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt.

De volledige enquête vindt u hier terug:

https://www.meertens.knaw.nl/surveys/index.php/697842/lang-nl