Onderzoek

Vlaams onderzoek heeft een sterke reputatie en is sterk internationaal georiënteerd: maar liefst 60% van de copublicaties gepubliceerd in Vlaanderen zijn internationale samenwerkingen. 

Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk kennen een intensieve samenwerking tussen de verschillende universiteiten en onderzoekscentra. Op het ogenblik formaliseert de EU de deelname van het VK aan het Horizon Europe programma, post-Brexit. Binnen het vorige Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 waren er een 500-tal onderzoeksprojecten waarbij Vlaamse en Britse instellingen bij betrokken waren. We volgen de ontwikkelingen van nabij op. 

Het Fonds voor Wettenschappelijk Onderzoek (FWO) is de voornaamste financierder van Vlaams onderzoek. Zij nemen ook verschillende initiatieven om internationale samenwerkingen in onderzoek te ondersteunen. Zo ondersteunen zij zowel Vlaamse onderzoekers die in het buitenland onderzoek voeren als buitenlandse onderzoekers die naar Vlaanderen komen.

Een grote contributie aan onderzoek in Vlaanderen wordt geleverd door de vijf Vlaamse universiteiten: KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt en de Vrije Universiteit Brussel.

De belangrijkste onderzoekscentra in Vlaanderen zijn:

  • IMEC - weredleider in nanotechnologie: vertrouwde R&D partner voor bedrijven, start-ups en universiteiten
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde - werkt aan de vooruitgang in de tropische geneeskunde en volksgezondheid
  • Flanders Make -  strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, gericht op mechatronica, productontwikkelingsmethodes en productietechnologieën
  • VIB - toonaangevend interuniversitair onderzoeksinstituut voor biotechnologie 
  • VITO - leidinggevend technologie- en onderzoekscentrum voor cleantech en duurzame ontwikkeling

De Diplomatieke Vertegenwoordiging ondersteunt zowel initiatieven van Vlaamse universiteiten en onderzoekscentra, als Brits onderzoek met een Vlaamse link zoals het historisch onderzoek aan St Andrew University over 'Scotland and the Flemish People' of seminaries over Flanders Fields, zoals aan Cardiff University.

Research_at_VITO.jpg
Onderzoek in Vlaanderen